Bilgi Forum

Tam Versiyon: Wordpress silinen .htaccess kurtarma
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
.htaccess, bir yapılandırma dosyasıdır. WordPress, Apache'nin kök dizinindeki dosyaları ve alt dizinlerini çalışmasını sağlamak için kullanır. En önemlisi, WP bu dosyayı, kalıcı bağlantıları işleyebileceği şekilde çalıştırır. Eğer wordpress siteniz var ve anasayfa haricinde kategori ve etiket gibi sayfalar sayfa bulunamadı olarak karşınıza çıkıyorsa .htaccess dosyanız silinmiş demektir. Yeni bir htaccess dosyası oluşturarak bu sorunu çözebilirsiniz. 

Tek Wordpress için
Kod:
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Çoklu Wordpress için 
Kod:
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]

Subdomain yani Alt Domain için
Kod:
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
RewriteRule ^(.*\.php)$ $1 [L]
RewriteRule . index.php [L]